Vilkår

Alle innleverte reparasjoner som ønskes vurdert som garanti eller reklamasjon iht. kjøpsloven, må ha med kopi av kjøpskvittering. Dersom ikke slik dokumentasjon følger apparatet vil reparasjonen bli
behandlet som betalbar, det vil si at du som kunde må betale for reparasjonen.

Garanti-reparasjon
Når kjøpsdokumentasjon er fremlagt og øvrige kriterier for garantireparasjon er oppfylt utføres reparasjon uten omkostninger for kunde. Merk at det ved utenlandskjøp / internasjonal garanti,
kreves det at all dokumentasjon som de enkelte leverandører krever må være til stede for å få dette dekket. Merk også at eventuell garantitid i det landet produktet er kjøpt ikke gjelder i Norge. Ønsker
man å benytte slik garanti, må produktet i så fall sendes til kjøpestedet. Dersom produktet er utenfor garantitid eller problemet skyldes brukerfeil eller forhold som ikke dekkes av produktets fabrikkgaranti, så som feil på eksternt tilkoblet utstyr, ytre påvirkning som sand, vann, støt eller lignende, vil reparasjonen ikke dekkes av garanti. Dette vil da utløse et prisoverslag. Dersom reparasjonen ikke ønskes reparert i henhold til gitt kostnadsoverslag, vil det bli belastet forundersøkelse* og eventuell kjøring.

Betalbare reparasjoner
Alle påbegynte reparasjoner belastes med en såkalt forundersøkelse. Beløpet dekker innledende feilsøking for å konstatere omfanget av reparasjonen. Om reparasjonen ikke fullføres, f.eks. fordi det vil bli for kostbart, så blir det ikke mer enn dette å betale. Forundersøkelse kan betales på forskudd, eller etterskudd. Om reparasjonen fullføres, bortfaller belastning for forundersøkelse. En vanlig reparasjon hvor ingen deler behøves får minstepris. Minstepris er det rimeligste reparasjonen kan komme på. Dersom det er deler som må skiftes eller reparasjonstiden er lenger enn minstetiden som belastes, vil beløpet bli høyere avhengig av omfanget. Det er ikke alltid lett å vite hva som er en fornuftig prisgrense, og det er mange individuelle forhold som spiller inn for hvor mye den enkelte ønsker å spandere. Skulle du ikke ønske å sette en prisgrense, ber du isteden om å få et kostnadsoverslag. I realiteten blir da minsteprisen din prisgrense. Ved eventuelle større avvik (høyere enn 15%) på et gitt prisoverslag vil ny pris bli gitt. Dersom skaden er mer omfattende enn først antatt, forbeholder vi oss retten til å gi ny pris. Dersom et gitt kostnadsoverslag ikke blir besvart innen 10 dager, kan serviceoppdraget bli avsluttet og forundersøkelse belastet. Vanligvis vil det sendes påminnelser først. Om du ikke ønsker å reparere ditt produkt i henhold til oppgitt kostnadsoverslag belastes forundersøkelse og eventuell kjøring. Det gis ingen rett til å vite hvilke deler det er feil på. Om du ønsker dette, vil du bli belastet i henhold til forbrukt tid.