Personvernerklæring

Informasjon vedrørende personvern

Personopplysningsloven krever at du som kunde blir informert om hvilke opplysninger vi lagrer om deg, hvordan og hvorfor.
Samt hvilke rettigheter du har i forhold til dette.

Vi lagrer følgende informasjon om deg

– For- og etternavn
– Adresse (gateadresse, post-, -sted og land)
– Telefonnummer (mobil, privat, arbeid etc)
– Epost (privat, arbeid etc)
Vi kan også lagre annen informasjon dersom dette er nødvendig for å utføre tjenester, for eksempel om vi skal levere en
vare og du holder til i andre etasje uten heis.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjonen blir lagret i vårt salg-/servicesystem som ligger på server i sky hos leverandør av vårt datasystem. I tillegg har
denne tjenesteleverandøren sikkerhetskopi kryptert og lagret. Informasjon kan også sendes leverandør/tredjepart om du er
medlem i kundeklubb eller kjøper produkter med abonnement eller som er lisenspliktige etc.

Hvorfor lagres informasjonen?

Årsaken til at vi lagrer denne informasjonen er først og fremst av hensyn til garanti på produkt(er) og/eller adresse/lokasjon
for hvor tjeneste skal utføres. Informasjonen kan også bli lagret av regnskapsmessige hensyn.

Våre plikter

– Vi skal være opplært i håndtering av dine personopplysninger.
– Vi skal ikke gå ut med dine opplysninger til tredjepart med mindre «forbehold» nedenfor krever dette eller ditt
samtykke.
– Data skal være sikret mot sletting.
– Vi skal sikre at data ikke kommer på avveie.

Dine rettigheter

– Du har rett til innsyn i dine opplysninger.
– Du har rett til å få kostnadsfritt utlevert en fil, innen 30 dager, med dine personopplysninger vi har lagret.
– Du har rett til å kreve din informasjon slettet/anonymisert (les lenger ned for forbehold).

Forbehold

– Du kan ikke kreve å bli slettet eller anonymisert dersom:
o andre lover eller paragrafer krever at vi lagrer dine personopplysninger, f.eks i bokføringsloven.
o du kjøper et produkt som er lisenspliktig, f.eks en TV.
o du kjøper et produkt med tilhørende abonnement.
o du inngår avtale om kjøp av løpende abonnement eller tilsvarende produkt/tjeneste.

NB!

– Dersom vi sletter eller anonymiserer dine personopplysninger vil vi ikke være i stand til å skrive ut kopi av ordre,
ved f.eks spørsmål om garanti, reklamasjon eller tilsvarende.