Priser

Timepris pr. påbegynt time Kr. 840,-
Oppmøte uteservice pr. tur Kr. 400,- + bil
Verkstedmatriell pr. reparasjon Kr. 80,-
Prisoverslag TV lev. ureparert Kr. 400,- + evt bil
Prisoverslag hvitevarer lev. ureparert Kr. 400,- + evt bil
Prisoverslag småelektrisk lev. ureparert Kr. 320,-
Rens av TV fra Kr 480,-
Tillegg ved ut/inn-montering av hvitevarer Kr. 200,-
*På alle oppdrag kommer verkstedmateriell på kr 80,- i tillegg.
*Alle priser oppgitt UTEN mva

NB! Forundersøkelse ved tordenskade/overspenning pr. time som betalbar service.

 

Priseksempel 1:
Feilsøking uten reparasjon : kr 400,-
Verkstedmateriell* : kr 80,-
Kjøring** : kr 240,-
——————————————————–
Totalt (kr 720 + mva) = kr 900,-

Priseksempel 2:
Feilsøking med reparasjon (uten deler)*** : kr 840,-
Verkstedmateriell* : kr 80,-
Kjøring** : kr 240,-
———————————————————
Totalt (kr 1160 + mva) = kr 1450,-

* verkstedmateriell er kostnader i forbindelse med å drive et verksted. Verkstedmateriell er en fast pris som kommer på alle jobber uansett, og er ikke en pris på deler som er brukt på oppdraget.
** pris på kjøring er variabel, men minste pris er kr 240,- + mva
*** prisen for reparasjon kan være høyere på større reparasjoner som f.eks. trommelbytte og kompressorbytte. Pris på deler kommer i tillegg.