Plombering av TV for NRK lisens

 

Det er fortsatt mulig å plombere TVen for å slippe NRK lisensen. Vi på Sentralverkstedet kan gjøre dette.

Hva må DU gjøre?

Kvitteringen du mottar fra oss, sender du til lisensavdelingen til NRK, sammen med lisensnummeret ditt. Lisensnummeret finner du på lisens-kvitteringen din fra NRK. Dette MÅ gjøres før 31. Desember, eller før 30. Juni. Altså IKKE før forfall av lisens-fakturaen, men FØR lisensperioden.

Hva gjør vi?

Måten vi plomberer på, er å gjøre det fysisk umulig å sette i en antenneledning i TVen. HDMI innganger osv. vil fortsatt fungere. Husk at hvis du har abonnement på feks riks-tv, canal digital, viasat eller lignende, vil du fortsatt måtte betale lisens, da lisensen da er knyttet opp mot den eksterne tuneren eller abonnementet i tillegg. Har du DVD opptaker, videomaskin, eller lignende, så har dette også vanligvis antenneinngang og tuner, og er knyttet mot TVlisensen. Sjekk om du har apparater med antenneinngang. Har du apparater med innebygd tuner/antenne inngang, så må disse også plomberes eller avskaffes. Har du flere TVer, så må alle plomberes. Du er selv ansvarlig for å kontrollere om kun plombering av TVen din er nok for å slippe TV lisensen. Ved tvil, så kontakt lisensavdelingen til NRK.

Ta kontakt for pris og avtale. Vær ute i god tid før fristen, da vi ofte har mye å gjøre, og du må sende/maile papirene til NRK FØR fristen.

Kontaktinformasjon NRK

Lisensavdelingen : https://hjelp.nrk.no/lisens/