Til salgs

Rengjøringstabletter

Kr135

Rengjøringstabletter Image

Rensetabletter for kaffemaskiner

Kan forbedre maskinens ytelse og levetid

10 tabletter per pakke (1 tablett per bruk)

Fortegnelse over innholdsstoffer iht. § 8 WRMG (tysk lov om vaske- og rengjøringsmidler) eller vedlegg VII.D til forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler. På Pharmacos-nettsiden til EU-kommisjonen finnes en oversiktstabell med INCI-betegnelser, betegnelsene i Den europeiske farmakopé og CAS-numre.

Category:
Produkter

Rengjøringstabletter

Kr135

Rengjøringstabletter Image

Rensetabletter for kaffemaskiner

Kan forbedre maskinens ytelse og levetid

10 tabletter per pakke (1 tablett per bruk)

Fortegnelse over innholdsstoffer iht. § 8 WRMG (tysk lov om vaske- og rengjøringsmidler) eller vedlegg VII.D til forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler. På Pharmacos-nettsiden til EU-kommisjonen finnes en oversiktstabell med INCI-betegnelser, betegnelsene i Den europeiske farmakopé og CAS-numre.