Priser

Timepris pr. påbegynt time Kr. 800,-
Oppmøte uteservice pr. tur Kr. 500,- + bil
Verkstedmatriell pr. reparasjon Kr. 80,-
Prisoverslag TV lev. ureparert Kr. 500,- + evt bil
Prisoverslag hvitevarer lev. ureparert Kr. 500,- + evt bil
Prisoverslag småelektrisk lev. ureparert Kr. 320,-
Rens av TV fra Kr 480,-

NB! Forundersøkelse ved tordenskade/overspenning pr. time som betalbar service.

Alle priser oppgitt uten mva